Cung ứng bảo vệ (78)

Dịch vụ bảo vệ toà nhà

Cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp phát hiện sớm khu vực có hàng tồn, hàng giả, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xem Ngay
Cung ứng bảo vệ (74)

Dich vụ bảo vệ công trình

Thúc đẩy tăng doanh thu doanh nghiệp dễ dàng triển khai các chương trình loyalty đến khách hàng thông qua các kịch bản của iCheck.

Xem Ngay
Cung ứng bảo vệ (77)

Dịch vụ bảo vệ giữ xe

Tương tác 360 qua Push Notifications, SMS Brand Name, Messenger In App, Call Center, Loyalty, Banner, Survey.

Xem Ngay
Cung ứng bảo vệ (72)

Dịch vụ bảo vệ sự kiện

Bảo vệ cho các đại lý, chống được sự liên kết ép giá, lấy khuyến mại từ các nhà phân phối.

Xem Ngay
Cung ứng bảo vệ (75)

Dịch vụ bảo vệ nhà máy

Hỗ trợ doanh nghiệp từ những bước đi đầu tiên để đưa sản phẩm vào thị trường.

Xem Ngay
Cung ứng bảo vệ (73)

Dịch vụ bảo vệ trường học

Hỗ trợ doanh nghiệp từ những bước đi đầu tiên để đưa sản phẩm vào thị trường.

Xem Ngay
Cung ứng bảo vệ (79)

Dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp từ những bước đi đầu tiên để đưa sản phẩm vào thị trường.

Xem Ngay