Chuyên mục: Tin tức

ThongBao

Chỉ Thị Số 16/CT-TTg Về Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch COVID-19

Trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 09/7/2021, TP. HCM sẽ thực hiện...

ThongBao

Thông báo các biện pháp ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19

Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,...

Cung ứng bảo vệ (31)

Hợp đồng bảo vệ tại TPHCM

Hợp đồng bảo vệ tại TPHCM có thời hạn bao lâu? Những lưu ý khi...

Cung ứng bảo vệ (19)

Hợp đồng bảo vệ tại Bình Dương

Hợp đồng bảo vệ tại Bình Dương có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...

Cung ứng bảo vệ (11)

Hợp đồng bảo vệ tại Long An

Hợp đồng bảo vệ tại Long An có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...

Cung ứng bảo vệ (16)

Hợp đồng bảo vệ tại Cần Thơ

Hợp đồng bảo vệ tại Cần Thơ có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...

Cung ứng bảo vệ (17)

Hợp đồng bảo vệ tại Đồng Nai

Hợp đồng bảo vệ tại Đồng Nai có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...

Hợp đồng bảo vệ tại Thủ Đức

Hợp đồng bảo vệ tại Thủ Đức có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...

Cung ứng bảo vệ (12)

Hợp đồng bảo vệ tại Bình Phước

Hợp đồng bảo vệ tại Bình Phước có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...

Cung ứng bảo vệ (20)

Hợp đồng bảo vệ tại Tây Ninh

Hợp đồng bảo vệ tại Tây Ninh có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...

Cung ứng bảo vệ (18)

Hợp đồng bảo vệ tại Tiền Giang

Hợp đồng bảo vệ tại Tiền Giang có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...