Author Archives: quantri

ThongBao

Chỉ Thị Số 16/CT-TTg Về Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch COVID-19

Trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 09/7/2021, TP. HCM sẽ thực hiện...

ThongBao

Thông báo các biện pháp ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19

Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,...

Cung ứng bảo vệ (9)

Công ty bảo vệ tại Tây Ninh

Công ty bảo vệ tại Tây Ninh cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Cung ứng bảo vệ (3)

Công ty bảo vệ tại Thủ Đức

Công ty bảo vệ tại Thủ Đức cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Cung ứng bảo vệ (25)

Công ty bảo vệ tại Bình Phước

Công ty bảo vệ tại Bình Phước cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Cung ứng bảo vệ (2)

Công ty bảo vệ tại Đồng Nai

Công ty bảo vệ tại Đồng Nai cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Cung ứng bảo vệ (5)

Công ty bảo vệ tại Cần Thơ

Công ty bảo vệ tại Cần Thơ cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Cung ứng bảo vệ (10)

Công ty bảo vệ tại Long An

Công ty bảo vệ tại Cần Thơ cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Cung ứng bảo vệ (22)

Công ty bảo vệ tại Bình Dương

Công ty bảo vệ tại Bình Dương cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Cung ứng bảo vệ (23)

Công ty bảo vệ tại TPHCM

Công ty bảo vệ tại TPHCM cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ bằng...

Cung ứng bảo vệ (31)

Hợp đồng bảo vệ tại TPHCM

Hợp đồng bảo vệ tại TPHCM có thời hạn bao lâu? Những lưu ý khi...

Cung ứng bảo vệ (19)

Hợp đồng bảo vệ tại Bình Dương

Hợp đồng bảo vệ tại Bình Dương có thời hạn bao lâu? Những lưu ý...